Om SamFærd

SamFærd er en virksomhed der arbejder for, at sikre effektiv velfærd af høj kvalitet. I SamFærd brænder vi for, at samle de relevante aktører og facilitere brugerdreven innovation, som sikrer velfærden. Relevante aktører skal forstås bredt og er eksempelvis: borgere, medarbejdere, ledere, politikere, interesseorganisationer, fagbevægelse, frivillige med flere. SamFærd arbejder med udvikling af nye veje der kan medvirke til, at der sker en bevægelse fra ideologi til realitet. Der skal arbejdes på tværs både i den offentlige sektor og i forhold til det private erhvervsliv.

I al opgaveløsning vi levere er der 3 fokuspunkter som er bærende elementer.

Bedste praksis:
Vi arbejder på baggrund af den viden, der allerede er opnået.  Det kan være i Danmark eller i resten af verden. Når vi går ind i en opgave, vil vi altid starte med en målrettet analyse af, hvad bedste praksis på området er – og på baggrund af denne videre kan vi gå videre med opgaven.

Eksperterne skal i spil:
Hvis vi eksempelvis arbejde på at skabe bedre arbejdsmiljø på en arbejdsplads, så skal relevante aktører i spil. Dem der er eksperter i den pågældende arbejdsplads. De aktører der er direkte påvirket af arbejdsmiljø – er også dem der ved hvad der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet. Innovation kræver eksperter – og eksperterne er brugerne.

Vi skaber sammen:
Mere kvalitet og bedre velfærd er ambitiøse mål. Der skal være fokus på implementering af forbedringer fra starten – og en god implementering er allerede startet med at bringe eksperterne i spil.

SamFærd: Bedste praksis – Eksperterne skal i spil – Vi skaber sammen